English Hrvatski

Trek Mountain Track 220

Trek Mountain Track 220, child frame sizes 13 inches or 33cm; colour: silver
Rear derailleur on Trek Mountain Track 220
Crankset on Trek Mountain Track 220
Handlebar & shifters on Trek Mountain Track 220